تهدیدهای دو رسالت مهم

تهدیدهای دو رسالت مهم

گفتمان سازی و مطالبه گری دو امر مهم برای جنبش های دانشجویی است اما این دو مهم را چه خطراتی تهدید می کند؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و پنج برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.