توهم رهایی

توهم رهایی

عده ای از زنان به دنبال رهایی از برخی قیود و برابری با مردان می باشند؟ آیا می توان گفت فمینیسم راه حل مناسبی برای رهایی از این زندان ساختگی بوده است؟ موج آرام در این باره چه می گوید؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.