تکامل یا خلقت؟

تکامل یا خلقت؟

چه نظریات و تقسیم‌بندی‌هایی درباره نسبت میان علم و الهیات مطرح شده است؟ سابقه و پیشینه تاریخی تعارض علم و دین در غرب چگونه است؟ جایگاه ایده ی تکامل یا خلقت در نسبت علم و دین چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.