تیزر برنامه حسین شهادت می دهد

مجموعه “حسین شهادت می دهد” پیرامون گفتمان عاشورا از دیدگاه اندیشمندان معاصر…

کاری از کانون اندیشه جوان با همکاری بسیج صدا و سیما و خانه تولیدات جوان صدا و سیما

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.