ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

کانون اندیشه جوان با توجه به ضرورت تبیین و پرداختن به مساله «هویت» قصد داریم حلقه متن­خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران» را با حضور جناب آقای علیرضا بلیغ برگزار نماییم. این حلقه طی12جلسه، «­شنبه» هر هفته ساعت 16 در بستر Skype برگزار خواهد شد.
ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

مسأله ایران در تاریخ معاصر، چیزی جز مسأله هویت نیست و مسأله هویت نیز برآمده از ارزش‌های دوره تجدد است. وجود منازعات هویتی بخش انفکاک‌‍ ناپذیر تاریخ هر جامعه بوده و منازعات هویتی همواره در جریان هستند،تنها قالب ظهور و بروز آنها متفاوت است. بحران هویت، نوعی اغتشاش کلی و سردرگمی بنیادین هویتی است اما منازعه هویتی به معنای پیدایش بعضی مسائل هویتی در بستر یک هویت غالب و استوار است که بطور کاملاً طبیعی رخ می‌دهد.

کانون اندیشه جوان با توجه به ضرورت تبیین و پرداختن به مساله «هویت» قصد داریم حلقه متن­ خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران» را با حضور جناب آقای علیرضا بلیغ برگزار نماییم. این حلقه طی۱۲جلسه، «­شنبه» هر هفته ساعت ۱۶ در بستر Skype برگزار خواهد شد.

شروع جلسات از شنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۰

ساعت: ۱۶

هزینه ثبت نام۱۲جلسه : ۱۲۰ هزارتومان

تخفیف ها:

?برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۶۰ هزار تومان

?ثبت نام دو دوره ار دوره‌های جاری کانون به صورت هم زمان: ۶۰ هزار تومان

?ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۶۰ هزار تومان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.