ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که در این حلقه مطالعاتی، با حضور محمد رضا قائمی ­نیک به صورت مجازی و در بسترSkype و طی 12جلسه مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

بازخوانی نسبت میان دین و الهیات با امر مدرن که در قرون اخیر درغرب بسیار پراهمیت شده است از دو جهت برای ما ضروری به شمار می­رود.اول آنکه تلقی ما را نسبت به غرب ترمیم می­کند. دوم آن­که این نوع خوانش­ها به ما  برای روابط امر قدیم باجدید و همچنین دین و سنت دینی با این امر مدرن که در ماهیت خودش خاستگاه دینی دارد کمک خواهد کرد.

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «الهیات و نظریه اجتماعی؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که در این حلقه مطالعاتی، با حضور محمد رضا قائمی ­نیک به صورت مجازی و در بسترSkype و طی ۱۲جلسه مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

درباره استاد: دکتری جامعه شناسی نظری-فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

محورهای دوره:

| بازنگری روند گسترش اندیشه اجتماعی مدرن از ماکیاولی و هابز تا دوره معاصر
| شناخت ریشه‌های نظریۀ اجتماعی در خرد عرفی‌گرای آدمی و فهم دلائل ناکامی‌های آن
| نقد پارادایم ها و الگوهای غالب در اندیشه اجتماعی مدرن
| شناخت تنگناها و محدودیت‌های استفاده از عقل سکولار در چهارچوب نظام الهیاتی برای رسیدن به عدالت و صلح

زمان: از یکشنبه ۳اردیبهشت ماه۱۴۰۱

ساعت: ۱۴الی۱۶

هزینه ثبت نام۱۲جلسه : ۱۲۰ هزارتومان

تخفیف ها:

?برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۶۰ هزار تومان

?ثبت نام دو دوره ار دوره‌های جاری کانون به صورت هم زمان: ۶۰هزار تومان

ثبت نام از طریق فرم :

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.