ثبت نام حلقه مطالعاتی «الهیات و نظریه اجتماعی» ترم دوم

در ترم گذشته مروری بر نقدهای میلبنک به مبانی الهیاتی لیبرالیسم و پوزیتیویسم داشتیم. در این ترم قصد داریم دو موضوع مهم «جامعه شناسی دین» و «الهیات و دیالکتیک» بپردازیم.

 

بازخوانی نسبت میان الهیات وامر مدرن که در قرون اخیر درغرب بسیار پراهمیت شده است از دو جهت برای ما ضروری است. اولا تلقی ما را نسبت به غرب تصحیح می­کند. دیگر آن­که این خوانش به ما  برای فهم بهتر ارتباط  سنت دینی با امر مدرن که در ماهیت خود خاستگاهی الهیاتی دارد کمک خواهد کرد. در ترم گذشته مروری بر نقدهای میلبنک به مبانی الهیاتی لیبرالیسم و پوزیتیویسم داشتیم. در این ترم قصد داریم دو موضوع مهم «جامعه شناسی دین» و «الهیات و دیالکتیک» بپردازیم. این جلسات چهارشنبه هر هفته ساعت۱۶الی۱۸ با حضور دکتر محمدرضا قائمی نیک برگزار خواهد شد.

محورهای این دوره به شرح زیر است:

۱-نقدی بر جامعه شناسی دین؛

*پارسونز و امر متعالی، * دین و کارکردی بودن، *دین به مثابه ایدئولوژی.

۲-الهیات و دیالکتیک؛

*در دفاع و رد هگل، *در دفاع و رد مارکس، *نقد مارکسیستی به دین، *نقد مارکسیستی از سرمایه، *مارکسیسم، مسیحیت و سوسالیسم.

هزینه شرکت در دوره: ۱۲۰هزارتومان.

تخفیفات:

برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۶۰ هزار تومان

شرکت در یکی از دوره‌های جاری کانون: ۶۰ هزار تومان

ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۶۰ هزار تومان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.