ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباحث نسبت میان علم و دین قصد دارد با برگزاری درسگفتار «علم و الهیات» با حضور جناب آقای روزبه زارع طی12جلسه، به رابطه علم و الهیات بپردازد. این درسگفتار از یکشنبه7شهریور1400 روزهای «یک­شنبه و سه­ شنبه» هر هفته ساعت 10الی12 صبح در بستر Skype برگزار خواهد شد.
ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

به منظور تبیین ربط و نسبت میان علم و الهیات، ضرورت دارد علم را در یک چارچوب متافیزیکی بازخوانی گردد تا از این رهگذر بتوان تمام سطوح دین و دانش و تجارب انسانی را در برگیرد. این امر تنها هنگامی میسر است که فهمی درست در باره علم در ابعاد مختلف آن شکل گرفته باشد و آنگاه با شناختی که از دین و ضرورت آن وجود دارد به نسبت­ سنجی میان این پرداخته شود. دراین صورت است که سرانجام کار در همه ابعاد زیستی و فرهنگی و ما تاثیر خواهد داشت.

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباحث نسبت میان علم و دین قصد دارد با برگزاری درسگفتار «علم و الهیات» با حضور جناب آقای روزبه زارع طی۱۲جلسه، به رابطه علم و الهیات بپردازد. این درسگفتار از یکشنبه۷شهریور۱۴۰۰ روزهای «یک­شنبه و سه­ شنبه» هر هفته ساعت ۱۰الی۱۲ صبح در بستر Skype برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.