ثبت نام درسگفتار فلسفه علوم انسانی

این درسگفتار به چیستی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و تمایز با آن با علوم اجتماعی و علوم تجربی می‏ پردازد.
ثبت نام درسگفتار فلسفه علوم انسانی

بررسی ظهور و تکوین علوم انسانی بدون مباحثه در چیستی، کارکرد و وظیفه علوم انسانی نمی‌تواند عمق لازم را بیابد؛ و این مهم نیز جز با تأمل و تعمق بر روی مفهوم علوم انسانی از جنبه آموزه و تکوین سامان نمی‌پذیرد. علوم انسانی در رهگذر زمان در غرب تحولات پیچیده و شگرفی را پشت سرنهاده است تا خود را به جایگاه ویژه که اکنون بدان دست‌یافته، رسیده است.

بررسی ماهیت این علوم، آنگاه اهمیت می یابد که دریابیم تمام رفتارهای روحی و عملی بشر به نحوی موضوع تحقیق و پژوهش این علوم قرار می گیرد. مبانی علوم انسانی، به صورتی انتزاعی و عام قابل بحث است از این رو می تواند وجه مشترک همه ملل و فرهنگ ها باشد، اما تاریخ بندی آنها، زمینه های بومی نگری به این دانش ها را فراهم می آورد. تا آنجا که می توانیم ضمن داشتن نگاهی ماهوی به آنها قائل به نوعی علوم انسانی موقعیتی و مقید به زمان و مکان هم باشیم.

این جلسات یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ با حضور دکتر مالک شجاعی  برگزار خواهد شد.

هزینه شرکت در دوره: ۱۲۰هزارتومان.

تخفیفات:

برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۶۰هزار تومان

شرکت در یکی از دوره‌های جاری کانون: ۶۰هزار تومان

ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۶۰هزار توماندیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.