ثبت نام حلقه متن‌ خوانی کتاب نزاع دانشکده ها

این متن خوانی تلاش می کند تا به بررسی یکی از آثار جدی و اصیل درباب ماهیت دانشگاه و هویت آن در جامعه (البته ناظر بر جغرافیای زمانی و مکانی خود) کتاب نزاع دانشکده های کانت بپردازد.
ثبت نام حلقه متن‌ خوانی کتاب نزاع دانشکده ها

نزاع دانشکده‌ها که در واپسین سال های عمر کانت، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم نگارش شده است، اثری است شناخته شده و بسیار جدی و اثرگذار. این اثر بیشتر رساله‌ای سیاسی است و نه دینی و یکی از جدی‌ترین متون فلسفی درباره دانشگاه و کارکرد دانشکده‌های آن در مواجهه با جامعه از یکسو و تعهد و مسئولیت آنها در قبال حقیقت و روشنگری از سوی دیگر است.

کانت در این اثر می‌نویسد: جایگاه و رتبه دانشکده‌های برتر (به عنوان جناح راست پارلمان دانش) حمایت از احکام قانونی حکومت است؛ اما وقتی پای حقیقت در میان باشد، باید در نظام حکومت آزاد، یک حزب مخالف (جناح چپ) هم باشد که ویژه دانشکده فلسفه است، زیرا بدون ارزیابی و انتقادات شدید این دانشکده بنا به میل و استعدادشان (مثلاً از طریق تریبون‌های عمومی) حکومت نمی‌تواند به نحو کامل درباره نفع و یا ضرر خود مطلع گردد. بدین شیوه می‌توان امید داشت که آرزوی دیرین، روزی تحقق یابد (و دانشکده فروتر، برتر گردد)، اما در حقیقت نه در قدرت، بلکه در مشاوره دادن به قدرت (حکومت)، زیرا اگر حکومت آزادی دانشکده فلسفه را تضمین کند و بصیرت خود را از قبل این آزادی افزایش دهد، به شیوه بهتری برای به دست آوردن غایات خود روی آورده است تا اینکه به اقتدار مطلق روی آورد.

هویت و ماهیت نهاد دانشگاه با توجه به تطورات و تاریخ تکوینی که داشته  همواره مورد ابهام و پرسش بوده، اینکه در عمل کارکرد چنین نهادی چیست، نسبت آن با جامعه و دولت چیست و اساسا نوع مطلوب و ایده آل دانشگاه چیست. چنین پرسش هایی، نظرگاه ما را معطوف به موطن و بنیان های ظهور این پدیده یعنی غرب میکند. از جمله آثار جدی و اصیل درباب ماهیت دانشگاه و هویت آن در جامعه، کتاب نزاع دانشکده های کانت است.

از همین روی کانون اندیشة جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان درباب ماهیت دانشگاه و هویت آن در جامعه، دوره «متن‌خوانی کتاب نزاع دانشکده ها» را با حضور رضا ماحوزی طی ۱۰ جلسه برگزار نماید. این جلسات به صورت حضوری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نیز مجازی در اسکای روم کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

محورهای دوره:

۱-جایگاه آموزش و نزاع دانشکده‌ها در نظام فکری کانت

۲-نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده الهیات

۳-نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده حقوق

۴-نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده پزشکی

درباره استاد: رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

رضا ماحوزی دانش آموخته دکتری فلسفه است. حوزه پژوهش ایشان فلسفه غرب، ایده و ماهیت نهاد دانشگاه است و آثاری در زمینه فلسفه دانشگاه، فلسفه علم کانت و کتاب جایگاه زیبایی شناسی و نقد قوه حکم در فلسفه نقادی کانت به رشته تالیف درآورده اند.

هزینه شرکت در دوره: ۲۰۰ هزارتومان.

تخفیفات:

برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۱۰۰ هزار تومان

شرکت در یکی از دوره‌های جاری کانون: ۱۰۰ هزار تومان

ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۱۰۰ هزار تومان

شروع جلسات از دو‌شنبه ۲۲  آبان ۱۴۰۲

دو‌شنبه هر هفته ساعت ۱۵ الی ۱۷

📞  پشتیبانی: ۰۹۱۲۰۶۵۶۴۴۷دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.