جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور دکتر علی جعفری هرستانی
جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور دکتر علی جعفری هرستانی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.