جراحی اقتصادی و دولتمردان

جراحی اقتصادی و دولتمردان

آیا حضور افراد با گرایش ها و نظریات مختلف اقتصادی در دولت در زمینه سیاست های اقتصادی مسئله ساز بوده است؟

جراحی اقتصادی صورت گرفته توسط دولت بر مبنای کدام مکتب اقتصادی است؟

در دولت کدام جریان و مکتب اقتصادی حرف آخر را میزند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.