جریان اصیل دانشجویی

جریان اصیل دانشجویی

در فضایی که نگاه سیاست زده ای در دانشگاه ها حاکم شده و جریان های دانشجویی که به دنبال کارهای تزئینی و تشریفاتی چون جشن گرفتن هستند ضریب پیدا کرده اند، نقش تشکل ها و جریان های دانشجویی سیاسی اصیل چیست؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.