جزایر پارسی

جزایر پارسی

هر زمان که بیگانگان، اقدام به گستاخی و جسارت نسبت به تمامیت ارضی ایران کرده اند، با کنش کوبنده ی مردانی از سرزمین پارس مواجه گشته اند. امروز نیز در پاسخ به ادعاهای واهی مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی باید گفت که این جزایر، پارسی بوده، پارسی هستند و پارسی خواهند ماند و این یک عقلانیت سیاسی مبتنی بر منطق تاریخی است!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.