جلسه آخر کارگاه صفرتا صد فن بیان و مناظره

آخرین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان توسط محمد حسین مطهری در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار گردید.
در دوساعت نخست این جلسه محمد حسین مطهری به مباحث مربوط به مهارت های ارتباطی اشاره داشت و با ارائه تمارینی حضار را به مشارکت در بحث وا داشت. در دوساعت دوم این جلسه از کارگاه شرکت کنندگان در قالب گروه های دو نفره به رقابت و مناظره پرداختند. در این مسابقه سه گزاره با موضوعات فیلترینگ ، حجاب و حضور زنان در ورزشگاه مطرح شد و شرکت گنندگان حول این موضوعات به مناظره پرداختند. در پایان دبیر این مسابقات سید علی موسوی و داور آن جناب محمد حسین مطهری بر طبق فرم داوری امتیازات هر گروه را مرقوم کرده و به شرکت کنندگان اعلام داشتند . همچنین به گروه برنده نیز امتیازات و هدایایی اختصاص یافت. لازم به ذکر است کارگاه مناظره و فن بیان در ۱۶ ساعت از تاریخ ۶ الی ۲۲ مرداد ماه در کانون اندیشه جوان برگزار گردید.

گزارش سومین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان را اینجا بخوایند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.