جلسه سوم کارگاه صفرتا صد فن بیان و مناظره

سومین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان توسط رامین تبرایی در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار گردید.

موضوع کلی این جلسه اصول و مهارت های لازم به هنگام مناظره بود که در ۴ ساعت به طور فشرده تدریس شد. در این جلسه انواع ارتباط ، اصول ارتباط موثر ، قاعده ارتباط موثر ، نفوذ در مخاطب ، مهارت های گوش دادن فعال وموانع ارتباطی اهم موضوعات مورد بحث بودند که تفصیلا به آنها اشاره شد . در بخش های پایانی از این جلسه نیز فیلمی از مناظرات انتخاباتی پخش شد و نکات لازم به رعایت و نکات قابل پرهیز در مناظره نیز مورد بحث قرار گرفت. لازم به ذکر است کارگاه مناظره و فن بیان در ۱۶ ساعت از تاریخ ۶ الی ۲۲ مرداد ماه در کانون اندیشه جوان برگزار گردید.

گزارش دومین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان را اینجا بخوایند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.