جمع تشکلی!

جمع تشکلی!

جنس رشد تشکل ها چیست و در جمع بودن برای یک عضو تشکلی چه مزیتی دارد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.