جمع تشکلی!

جمع تشکلی!

جنس رشد تشکل ها چیست و در جمع بودن برای یک عضو تشکلی چه مزیتی دارد؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.