جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

فیلم کامل چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری» این نشست با حضور عرفان علمشاهی (معاون علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و امیر مهدی عبدی (معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران) برگزار شد.
جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

فیلم کامل چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری» این نشست با حضور عرفان علمشاهی (معاون علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و امیر مهدی عبدی (معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.