جمهور مردم نیازمند بازنگری؟

انقلاب اسلامی توانست با کنار زدن سالها شاهنشاهی در کشور ایران، جمهوری را حاکم کند اما بسیاری معتقدند نقش مردم محدود در انتخابات شده است و این مسئله نیاز به بررسی و آسیب شناسی دارد؛ تشکل های دانشجویی در این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
جمهور مردم نیازمند بازنگری؟

انقلاب اسلامی توانست با کنار زدن سالها شاهنشاهی در کشور ایران، جمهوری را حاکم کند اما بسیاری معتقدند نقش مردم محدود در انتخابات شده است و این مسئله نیاز به بررسی و آسیب شناسی دارد؛ تشکل های دانشجویی در این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.