جنبشی تحول خواه یا منفعل

جنبشی تحول خواه یا منفعل

جنبش های دانشجویی تا چه حد توانسته اند در جریان سازی و تحقق اهداف و آرمان ها یشان موثر واقع شوند؟ در این مسیر با چه آفاتی مواجه اند؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و هشت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.