جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات

جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات

فیلم کامل دومین نشست معرکه با موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» این نشست با حضور بهاره آروین «عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس» و ابوالفضل اقبالی «پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.