جنگ مخملی

با این که در تعاملات کشورها مانند قدیم حرفی از جنگ نیست اما جنگ های در حال رخداد بیش از گذشته است. دست چدنی دشمن در کار است و کشته می گیرد.
جنگ مخملی
با این که در تعاملات کشورها مانند قدیم حرفی از جنگ نیست اما جنگ های در حال رخداد بیش از گذشته است. دست چدنی دشمن در کار است و کشته می گیرد.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.