جهاد حق ؛ جهاد باطل

حجت الاسلام مهدوی کنی از معانی گوناگون جهاد می گوید.

جهاد لزوما به معنای مثبت نیست.

حجت الاسلام مهدوی کنی از معانی گوناگون جهاد می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.