جوانگرایی کاریکاتوری

جوانگرایی کاریکاتوری

موعد مناسب برای ورود نسل جدید به ساختارهای اجرایی کشور چه زمانی است؟ آیا با هویت سازی بر روی صندلی می توان کشور را مدیریت کرد؟ با وجود جوان گرایی کاریکاتوری، فرهنگ ستایش گری و رزومه سازی عریان، می توان به موفقیت نسل جوان در عرصه حکمرانی کشور امید داشت؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.