جوان بمان!

جوان بمان!

 ویژگی های مفهوم جوانگرایی فراتر از اعداد و ارقام مربوط به سن و سال را شامل می شود. آنچه از مفهوم جوانگرایی بر می آید داشتن روحیه جوان است؛ روحیه ای پیشران، برانگیزاننده، مترقی و مبتکر. بر همین مبنا معنای جوان گرایی را نمی توان پیرزدایی فهم کرد. مفهومی که با تامل بر ویژگی های جوان می تواند راهگشای مسیر پیشرفت کشور باشد…

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به هفتمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.