جوان گرایی نامتعادل!

جوان گرایی نامتعادل!

جوان گرایی امری مترقی و مورد نیاز جامعه به ویژه در رویکردهای تحولی حکمرانی است اما به نظر می رسد اشخاص و نهادها در این امر دچار تعادل نبوده اند، چرا که حرکت جوانگرایی از جهاتی حرکتی مستمر و هم افزا نبوده است و گاها جنبه شعاری گرفته است تا کیفی؛ آسیب شناسی این مسئله را به بیان دانشجویی ببینید.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و یک برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.