جوان گرایی و شایسته سالاری

تشکل های دانشجویی درباره "جوان گرایی و شایسته سالاری" سخن می گویند.

مفهوم جوان گرایی چیست؟
آیا یک جوان کم سن و سال می تواند سکان دار یک منصب مهم اداری بشود؟
تشکل های دانشجویی درباره “جوان گرایی و شایسته سالاری” سخن می گویند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.