حباب های سرمایه داری در رمان

حباب های سرمایه داری در رمان

موضوعات و محتوای رمان‌ ها همواره چه نسبتی با وقایع سیاسی و اجتماعی روز داشته است؟ چه تصویری از سرمایه ‌داری در رمان ‌های قرن نوزدهم و بیستم ارائه شده است؟ مهم‌ترین نمونه‌های رمان ‌ها با موضوع سرمایه‌داری در غرب کدامند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.