حقیقت معنای بسیج

حقیقت معنای بسیج

بسیج بروز مردم سالاری دینی است و بسیج دانشجویی قطعا پیشران این عینیت یافتن و حرکت می باشد.این قشر در راستای عمل به رسالت ها و ماموریت ها در میدان عمل در حوزه مردم سالاری، چه کنشگری اجتماعی باید داشته باشند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.