حقیقت معنای بسیج

حقیقت معنای بسیج

بسیج بروز مردم سالاری دینی است و بسیج دانشجویی قطعا پیشران این عینیت یافتن و حرکت می باشد.این قشر در راستای عمل به رسالت ها و ماموریت ها در میدان عمل در حوزه مردم سالاری، چه کنشگری اجتماعی باید داشته باشند؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.