دوره دوم حلقه های متون کلاسیک

صوت دوره دوم حلقه های متن خوانی

?حلقه تمهیدات عین القضات همدانی با تدریس دکتر فدایی مهربانی

دانلود از شنوتو

‌‌

 

?حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی

دانلود از شنوتو

 

?حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.