حکایت قانون ما

حکایت قانون ما

یکی از تحولات ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تحولات قانونی و حقوقی بوده است. روشنفکران و روحانیون دوران مشروطه چه تصویری از قانون و قانون خواهی در ذهن داشته‌اند؟

آیا قشر روشنفکر و علمای مشروطیت مفهوم قانون را از اندیشه‌های غرب اقتباس کرده‌اند؟

در این میان، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی چه بود و آیا می توان گفت فقه در نظام حقوقی پسا انقلاب برجسته شده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.