حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات

حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات

فیلم کامل پنجمین نشست معرکه با موضوع «حکمرانی فضای مجازی و اعتراضات» این نشست با حضور محمدحسین سیاح طاهری «جامعه شناس و کارشناس حوزه فضای مجازی» و محمد کشوری «مدیر اندیشکده طیف» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.