حکمرانی مجازی بر اعتراضات!

حکمرانی مجازی بر اعتراضات!

فضای مجازی نه یک ابزار که یک راهبرد در ناآرامی های اخیر بود. اما جمهوری اسلامی چگونه از این فضا در کنش ها و واکنش هایمان استفاده کرد؟ آیا فضای استفاده از فضای مجازی در این ایام عقلانی بود؟ برای حکمرانی صحیح فضای مجازی به چه مواردی باید توجه کرد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.