حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای محمد جواد استادی
حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای محمد جواد استادی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.