حکومت مندی و فوکو

حکومت مندی و فوکو

چرا دولت و در افقی دیگر، نظام سیاسی یا حکومت، مسئولیت هدایت و اداره رفتار افراد را برعهده می گیرد؟ چگونه این «اراده به اداره کردن» را به انجام می رساند؟ میشل فوکو درباره حکومت مندی چه می گوید؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.