خاورمیانه باید عاری از بیگانگان و دخالت های گاه و بیگاه انان باشد

مصاحبه با دکتر ابراهیم متقی (نویسنده کتاب « خاورمیانه بزرگ،خاورمیانه اسلامی»)

 

کتاب « خاورمیانه بزرگ،خاورمیانه اسلامی»نوشته دکتر ابراهیم متقی توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده و درنمایشگاه کتاب امسال حاضر است.در همین زمینه گفت و گوی کوتاهی با دکتر ابراهیم متقی (نویسنده کتاب)انجام داده‌ایم که در ادامه مطلب،از منظرتان عبور خواهد کرد.

 

انگیزه شما ازنگارش این کتاب برای مخاطب جوان چه بود؟

طی سال های گذشته فضای بحرانی و امنیتی از منطقه آسیای شرقی کاملا به حوزه آسیای غربی انتقال یافته است. این مسأله نشان می دهد علاوه بر موضوعات امنیتی مؤلفه های ژئوپولیتیکی نیز در ارتباط با سرنوشت منطقۀ خاورمیانه بسیار تأثیرگذار بوده است. در نظام جمهوری اسلامی از قاعدۀ فقهی نفــی سبیــل برای ایفای نقش سیاست منطقه ای در رابطه با آمریکا و بازیگران دیگر استفاده می شود. به این معناست که: هیچ کشور اسلامی و هیچ حاکم اسلامی به هیچ وجه نباید سلطۀ قدرت های بزرگ و سلطۀ بازیگران مداخله گر را مورد پذیرش قرار دهد.

 

اهمیت موضوع کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این کتاب گفته می شود که هویت‌ سیاسی در خاورمیانه  به‌عنوان نشانه‌ی مقاومت در برابر قالب‌های معنایی، مفهومی، ساختاری و ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود. در خاورمیانه ،بازیگران اصلی کشورهای منطقه اند و لاغیر.

 

در این کتاب به چه محورهایی پرداخته می شود؟

در دوران جنگ سرد، کشورهای مسلمان برای ارتقای میزان کارامدی و اثربخشی سیاسی نیازمند همکاری با جهان غرب بوده‌اند. در این دوران، جهان غرب توانست امپراتوری نامرئی خود را از طریق تولید اندیشه‌های راهبردی گسترش دهد. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی الگوهای کنش بازیگران در کشورهای اسلامی با تغییراتی همراه گردید. کشورهای اسلامی که در قالب کنش هویتی قرار داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توان هویت خود را بدون اتصال به غرب تثبیت نمود. هویت‌گرایی اسلامی و بومی‌سازی مفاهیم ژئوپلیتیکی به‌مفهوم آن است که اسلام‌گرایی می‌تواند مرکز جدیدی را در نظام چندمرکزی ایجاد نماید.

 

در انتها اگر نکته ناگفته مانده ای وجود دارد، بفرمایید؟؟

خاورمیانه باید عاری از بیگانگان و دخالت های گاه و بیگاه انان باشد. بر همین اساس هر گونه طرح های اقماری مانند معامله قرن محکوم به شکست است.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.