خطرات پیش روی تشکلات دانشجویی

خطرات پیش روی تشکلات دانشجویی

دانشجو موذن جامعه است. این همان جمله معروف شهید بهشتی است که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه دانشجو و‌ تشکل های دانشجویی ست. امروزه تشکل های دانشجویی نقش بسیار مهمی در جهت آماده سازی دانشجو ها برای کنش گری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا می کنند. حال اگر تشکل های دانشجویی قوه پویایی خود را از دست بدهند، جامعه دانشجویی با چه خطراتی مواجه است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و پنج برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.