خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور جناب آقای سلمان فتوتیان
خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور جناب آقای سلمان فتوتیان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.