خودرو در بند سیاست‌گذاری

خودرو در بند سیاست‌گذاری

آیا قیمت گذاری دستوری، شیوه ی صحیحی برای مدیریت قیمت خودرو در کشور می باشد؟ چرا ممنوعيت واردات و انحصار خودرو، موجب ارتقاء سطح کیفی در تولیدات داخل نشد؟ دولت چگونه می تواند منافع خودروسازان را در جهت منافع ملی همگام کند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.