داستان قلم های سیاسی

داستان قلم های سیاسی

در قلمرو تاریخ جهان، همواره نویسندگانی زیسته اند که با قلم خود نقش پررنگی بر جامعه و اندیشه های سیاسی آن دوران ایفا کرده اند.
در تاریخ ایران نیز، برخی نویسندگان در داستان‌های خویش به بیان مسایل سیاسی روزگارشان پرداخته ‌اند؛ به ویژه آنان که داستان خود را با داستان انقلاب گره زده اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.