داستایوفسکی ، کوندرا ، هدایت و چند داستان دیگر

سر و کله زدن با چهره های ادبیات جهان از هر جهت جذابه ، هم از جهتی که ببینیم تو آثارشون چه حرفی برای گفتن دارند و هم این که نقدهای مربوط به اون ها رو بخونیم.
داستایوفسکی ، کوندرا ، هدایت و چند داستان دیگر

سر و کله زدن با چهره های ادبیات جهان از هر جهت جذابه

هم از جهتی که ببینیم تو آثارشون چه حرفی برای گفتن دارند و هم این که نقدهای مربوط به اون ها رو بخونیم.

به هر حال دنیای ادبیات دنیای بی نهایت جذابیه

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.