دانشجویان خاموش !

چرا تشکل ها که زمانی در حساس ترین برهه نقش ایفا می کردند، امروز خمود شده یا اینگونه بازنمایی می شوند؟
دانشجویان خاموش !

“دانشگاه دیگر مبدا و منشا تغییر و تحولات در جامعه نیست” “دغدغه دانشجوها تغییر کرده است” این گزاره ها را قبول دارید؟ چرا تشکل ها که زمانی در حساس ترین برهه نقش ایفا می کردند، امروز خمود شده یا اینگونه بازنمایی می شوند؟
در بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی صریح تر پیرامون نظرات و موضع تشکل ها در اینباره صحبت شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.