دانشجویان روی مدار هسته ای

حادثه نطنز دوباره بحث هایی را پیرامون موضوع هسته ای، سود و زیان آن برای کشور و ارتباطش با سیاست خارجی بر سر زبان ها انداخته است ، این موضوعات همواره در تشکل های دانشجویی محل بحث بوده است در این گفتگو نمایندگان تشکلی پیرامون موضوع هسته ای به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
دانشجویان روی مدار هسته ای

حادثه نطنز دوباره بحث هایی را پیرامون موضوع هسته ای، سود و زیان آن برای کشور و ارتباطش با سیاست خارجی بر سر زبان ها انداخته است ، این موضوعات همواره در تشکل های دانشجویی محل بحث بوده است در این گفتگو نمایندگان تشکلی پیرامون موضوع هسته ای به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.