دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده از جنبش دانشجویی مهار نمایند، و هم دست بر زانو بگذارند و طراحی‌های نو به نو شونده برای حس مسائل اجتماعی را مطرح نمایند، و نهایتاً، باید با همت والاتری، مشغول جهاد اکبر شوند و با نفس اماره بجنگند و از اعتقادات و مبانی اندیشه اسلامی در محیط مقدس دانشگاه دفاع کنند.

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده از جنبش دانشجویی مهار نمایند، و هم دست بر زانو بگذارند و طراحی‌های نو به نو شونده برای حس مسائل اجتماعی را مطرح نمایند، و نهایتاً، باید با همت والاتری، مشغول جهاد اکبر شوند و با نفس اماره بجنگند و از اعتقادات و مبانی اندیشه اسلامی در محیط مقدس دانشگاه دفاع کنند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.