دانشجو ، کوزه و امر خیر !

دانشجو ی خوب بودن فوت و فن هایی دارد. اگر می خواهید آخر دانشجویی به جای عبرت شدن الگو باشید حتما این کپسول های خواندنی را از دست ندهید.
دانشجو ، کوزه و امر خیر !
دانشجو ی خوب بودن فوت و فن هایی دارد. اگر می خواهید آخر دانشجویی به جای عبرت شدن الگو باشید حتما این کپسول های خواندنی را از دست ندهید.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.