دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی

فیلم کامل چهل و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی» این نشست با حضور مهدی هاشم زاده (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی) و محمد جواد تسلیمی (مسئول قرارگاه امام هادی (ع) بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار شد.
دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی

فیلم کامل چهل و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی» این نشست با حضور مهدی هاشم زاده (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی) و محمد جواد تسلیمی (مسئول قرارگاه امام هادی (ع) بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.