دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

فیلم کامل چهل و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه»این نشست با حضور محمد مسعود فخاری (عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و امیر حسین اعزازی (عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه امیرکبیر) برگزار شد.
دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

فیلم کامل چهل و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه»این نشست با حضور محمد مسعود فخاری (عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و امیر حسین اعزازی (عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه امیرکبیر) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.