دانشگاه و پژوهش کاربردی

فیلم کامل چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه و پژوهش کاربردی» این نشست با حضور محمد حسین گلیکانی (مدیر سابق تحقیق و توسعه مرکز رشد و تعالی کوثر) و علی پوستینی ( عضو تیم علم و فناوری اندیشکده ایتان ) برگزار شد.
دانشگاه و پژوهش کاربردی

فیلم کامل چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه و پژوهش کاربردی» این نشست با حضور محمد حسین گلیکانی (مدیر سابق تحقیق و توسعه مرکز رشد و تعالی کوثر) و علی پوستینی (عضو تیم علم و فناوری اندیشکده ایتان) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.