درآمدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش تنباکو

درآمدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش تنباکو

فیلم کامل نشست مجازی نقطه عطف با موضوع «درآمدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش تنباکو» با حضور سیدسجاد ایزدهی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.