درست انتخاب کنید

اگر در پروسه انتخاب نامزد اصلح مشکل دارید و در میان مواضع و برنامه های کاندیدا سردرگم شدید، کتاب " آش کشک خاله رو درست بپز" به شما مهارت انتخاب درست و تکنیک های راستی آزمایی حرف های نامزدها را با تکیه به تجارب انتخابات های گذشته ارائه می دهد.
درست انتخاب کنید

اگر در پروسه انتخاب نامزد اصلح مشکل دارید و در میان مواضع و برنامه های کاندیدا سردرگم شدید، کتاب ” آش کشک خاله رو درست بپز” به شما مهارت انتخاب درست و تکنیک های راستی آزمایی حرف های نامزدها را با تکیه به تجارب انتخابات های گذشته ارائه می دهد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.